Θερμοκρασίες φούρνου

Thermometer

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

ΑΕΡΑΣ

Κρύος

110-130°С

90-110°С

Πολύ χαμηλός

140°С

120°С

Χαμηλός

150°С

130°С

Μέτριος

160-180°С

140-160°С

Μέτρια ζεστός

190-200°С

170-180°С

Ζεστός

220-230°С

200-210°С

Καυτός

240°С

220°С